Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Bookkaa Finland Oy

Y-tunnus 2543444-6

Veneentekijäntie 16

00210 Helsinki

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Salminen

Bookkaa Finland Oy

Veneentekijäntie 16

00210 Helsinki

 

timo.salminen@satamapaikka.com

 

3. Rekisterin nimi

Satamapaikka.com-käyttäjärekisteri. Henkilörekisteri

Satama-paikka.com-palvelun käyttäjistä.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Järjestelmä mahdollistaa rekisteröidyille käyttäjille satamapaikkojen ennakkovaraamisen satamapaikka.com-järjestelmää hyödyntäen.

 

Lisäksi rekisteritietoja käytetään myös Bookkaa Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitoon, kehittämiseen ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 22.4.1999/523 8 §:n 1 kohtaan ja tapahtuu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen perustuen ja rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä

– nimi

– sähköpostiosoite

– salasana

 

Mahdollisesti muita tietoja käyttäjän valinnan mukaan.

– osoite

– kansalaisuus

– puhelinnumero

– käyttäjän veneen nimi ja tietoja sen ominaisuuksista

– mahdollisesti muita vastaavia, yllämainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkailta itseltaan näiden omaan suostumukseen perustuen palveluun rekisteröimisen yhteydessä ja asiakassuhteen jatkuessa.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin pitäjä ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille. Mikäli rekisteritietojen luovutus tulisi tarpeelliseksi, niin ilman rekisteriin merkityn henkilön etukäteistä ja kirjallista suostumusta näitä tietoja ei luovuteta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palvelusta. Tällainen tiedotus voi tapahtua myös siten, että rekisterinpitäjä ulkoistaa tämän toiminnon.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Ei manuaalista aineistoa.

 

B. Rekisteri sijaitsee Bookkaa Finland Oy:n hallinnoimalla tai käyttämällä palvelimella, jonka tietoturva pidetään korkealla tasolla. Rekisteriin pääsy on mahdollista rajatuille Bookkaa Finland Oy:n ja Bookkaa Finland Oy:n alihankkijoiden järjestelmän ylläpidosta vastaaville henkilöille.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Satamapaikka.com-palveluuun rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot Henkilötietolain 24-28 §:ien mukaisesti. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Palvelumaksuhinnasto julkaistaan Satamapaikka.com-palvelun käyttäjäsivuilla. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

 

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee osoittaa:

Bookkaa Finland Oy / Tarkastuspyynnöt

Veneentekijäntie 16

00210 Helsinki

 

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Palveluuun rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista Henkilötietolain 29 § mukaisesti. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

 

Korjaamispyyntö osoitetaan osoitteeseen:

Bookkaa Finland Oy / Tarkastuspyynnöt

Veneentekijäntie 16

00210 Helsinki

 

 

11. Muut mahdolliset oikeudet

Palveluun rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten Henkilötietolain 30 §:ssä ja mahdollisissa muissa tapauksissa Henkilötietolain 25 §:ssä kerrotuilla perusteilla.

 

Käsittelykielto osoitetaan:

Bookkaa Finland Oy / Käsittelykiellot

Veneentekijäntie 16

00210 Helsinki